Oorlogsmonument

Terug Grote Markt, Goes

Het oorlogsmonument in Goes bestaat uit twee bronzen plaquettes en een luidklok. De gedenkplaten zijn aangebracht in een boogvormige nis van witte natuursteen met ornamenten. Op de bovenste plaat is in reliëf een luidklok te zien, op de onderste plaat het Ereteken voor Orde en Vrede, bestaande uit een helm, een zwaard en een palmtak. Voor de nis is een gietijzeren hekwerk geplaatst.

Het oorlogsmonument in Goes is onderdeel van het gemeentehuis. De onderste plaquette is in 2004 aan het monument toegevoegd.
Het monument is opgezet voor de verzetsstrijders tijdens de periode 1940-1945 en voor de gesneuvelden in Nederlands Indie 1945-1962.

De tekst op de bovenste plaquette luidt:
De klok in deze toren wordt geluid
ter eerbiedige nagedachtenis
aan de stadgenoten die vielen
in het verzet 1940-1945.


De tekst van de plaquette er onder luidt:
1945 1962
Nederlands Indië
Ter herinnering aan de gesneuvelden uit deze gemeente.
Bedenkt dat zij hun leven gaven tijdens de uitvoering van hun opdracht voor het vaderland.

Vereniging Oud Militairen Indiegangers

Inscription on the memorial pillar

Inscription on the memorial pillar

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow