Poolse Kruis Axel

Terug Hulsterseweg, 4571 RH Axel

Een metalen monument in de vorm van een kruis met een plaquette op de sokkel. Aan de voorkant van de omheining zijn twee plaquettes op het muurtje aangebracht.

In een poging het kanaal van Axel naar Hulst over te steken, sneuvelden 25 Poolse soldaten van het 10e Regiment Poolse Dragonders en een Belgische tolk in de strijd tegen de Duitse troepen.

Ter nagedachtenis aan deze soldaten werd een jaar na de bevrijding van Axel in 1944 dit monument opgericht. Het monument werd op 19 september 1945 onthuld door Poolse oud-strijders. Het stenen muurtje werd in 1946 geplaatst en in 2009 gerestaureerd. De twee plaquettes werden in 1996 aangebracht. Het metalen kruis werd in 1954 vervangen door een kopie omdat het oude kruis door roest was aangetast.

A large-scale plaque is attached to the cross

A large-scale plaque is attached to the cross

The memorial right next to the Hulsterseweg

The memorial right next to the Hulsterseweg

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow