Stützpunkt Groede

Terug Gerard de Moorsweg 4, Groede

Elf bunkers (verschillende typen, geschilderd als een huis) en één tobruk

De bunkers in dit Duitse Stützpunkt zijn in twee periodes gebouwd. De eerste periode was die van de pre-Atlantikwall. In deze periode werden veel verstärkt feldmässige Ausbau (v.f.) bunkers in de kustgebieden gebouwd waarvan er twee in Stp. Groede uit die beginperiode zijn.

Daarna volgde de Ständiger Ausbau (St.) In deze Ständiger Ausbau had elk type bunker een eigen nummer en uitgebreid bouwplan. Van dit soort bunkers zijn er negen in Stp. Groede gebouwd. De bouwnummers die aan de ingangen van een aantal bunkers te lezen zijn werden in de loop van de oorlogsjaren aangepast. Deze omnummering gebeurde ook met de bunkers in Breskens. Eén van de bunkers van het type 134 S (Sanitätsunterstand) in Stp. Groede met de naam ‘Moselland” is een aangepaste versie en de enige op deze manier gebouwde bunker in Zeeland. De doorlopende gang is 40 cm. breder en de toegangen naar de kamers zijn afgevlakt. Door deze aanpassing was het mogelijk om met een brancard de bunker binnen te komen. Groede was ook een Rode Kruisdorp. Na de oorlog was er een plan om in het ‘Bunkerdorp’ een hertenkamp te realiseren omdat de kosten van het slopen van de bunkers (Fl. 300.000) veel te hoog waren. De Duitse betonwegen, de drie geschutsbeddingen en de stenen aanbouwen mochten wel gesloopt worden van het Ministerie terwijl het Bureau Registratie Verdedigingswerken in de gelegenheid gesteld moest worden om de bunkers van dit Stp. in kaart te brengen. In de jaren 1970 werd het hertenpark gerenoveerd. Na de gemeentelijke herindeling viel het hertenpark onder de gemeente Sluis en werden er plannen voor ‘Groede Podium’ gelanceerd, een educatieve en recreatieve ontmoetingsplaats voor ieder. De bunkers werden uitgegraven en passief opgenomen in het plan. Bij het afgraven van het terrein werd nog vrij veel oorlogsmateriaal gevonden, (camouflage)muurschilderingen kwamen tevoorschijn maar er werden o.a. ook een Tobruk en een open bedding vernield.

De ontwikkelingen van het voormalige bunkerdorp gaan nog steeds door. Het plan is nu om twee bunkers deels of geheel te restaureren en de muurschilderingen aan de buitenkant van de bunkers terug te brengen.

Het terrein, dat opvallend gelegen is in het vlakke land, is ontstaan vanaf 1942. Toen werd een stuk landbouwgrond door de bezetter onteigend om er bunkers op te zetten die onderdeel uitmaakten van de Atlantikwall. Aldus ontstond het Stützpunkt Groede, bij de plaatselijke bevolking bekend als het bunkerdorp. In 1943 begon de bouw ervan.

Het betrof een elftal bunkers, die gegroepeerd lagen als betrof het een klein dorp, compleet met straten en grasperkjes. De bunkers werden gecamoufleerd als huisjes en kregen ook bijpassende namen als Villa Saarland en Villa Freundlich. Vriendelijk was het er echter niet, want er was een aanzienlijke hoeveelheid artillerie opgesteld.

Op 25 oktober 1944 viel het bunkerdorp in handen van de 7e Canadese Infanteriebrigade die aanvankelijk in de waan verkeerde een gehuchtje te hebben ingenomen

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow