Oorlogsmonument Middelburg

Terug Abdij Groenmarkt, Middelburg

Bronzen beeld van een staande mannenfiguur die zijn handen ten hemel heft als een schreeuw om vrijheid.

Het gedenkteken herinnert aan de burgers van Middelburg die het slachtoffer werden van de Duitse bezetting van 1940-1944. Onder het voetstuk ligt een koker met een oorkonde waarin de namen van de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen stadsgenoten zijn vermeld.

De tekst op het monument (in het Nederlands):

Standvastigh is ghebleven mijn hert in teghenspoet 1940 1944

 

The inscription on the pedestal of the War Memorial

The inscription on the pedestal of the War Memorial

The War Memorial is located nearby  Lange Jan church tower

The War Memorial is located nearby Lange Jan church tower

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow