Monument voor het 4e commando/Oranjemolen

Terug Commandoweg, 4381 BH Vlissingen

Bronzen beeld dat een soldaat van het 4e commando voorstelt. Het beeld is een herdenkingsplaats voor de bevrijding van Walcheren en staat dicht bij de plaats waar het 4e commando en de 52e Lowland Divisie in 1944 landden voor de bevrijding van Walcheren.

Het monument voor het 4e commando herinnert aan de landing van Engelse, Nederlandse en Franse commando’s in Vlissingen op 1 november 1944.

Het initiatief voor de plaatsing van het monument werd genomen door Britse oud-commando’s. Het monument werd officieel onthuld door minister van Oorlog Cornelis Staf op 31 mei 1952.

Aan de voorkant van de sokkel staat de volgende tekst: 

Nr. 4 Commando.

Aan beide zijden van de sokkel zijn plaquettes aangebracht met Franse, Nederlandse en Engelse tekst.

Links op de plaquette de Engelse tekst:
In memory of all ranks of Nr. 4 commando who fell during the war 1939-1945 and to the local citizens of Flushing who were killed during the occupation and at the hour of their liberation

Rechts op de plaquette de Franse en Nederlandse tekst:
A la memoire des officiers, sous-officiers et soldats du 4me commando et des loyaux citoyens de Flessengue 1939-1945

Aan de nagedachtenis van de gevallenen van het 4de commando en van de trouwe burgers van Vlissingen

De gemeente Vlissingen heeft rondom de Oranjemolen een herdenkingsgebied voor de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd. Hier wordt informatie verstrekt over Vlissingen en het eiland Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Slag om de Schelde en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de burgerbevolking. Door deze plannen zal het monument voor het 4e commando naar alle waarschijnlijkheid worden verplaatst naar de nieuwe gedenkplaats.

www.muzeeum.nl

 

Commando soldier

Commando soldier

The French and Dutch text written on the plaque  on the pedestal of the memorial

The French and Dutch text written on the plaque on the pedestal of the memorial

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow