Walcherse kreken

Terug Westkapelle

Kreken, restanten van het geallieerde bombardement van de dijken en de overstroming daarna in oktober 1944.

In oktober 1944 sloegen zware Lancaster bommenwerpers onder aanvoering van Mosquito-pathfinders vier gaten in de zeedijken van Walcheren. Het bombardement vond plaats op 3 oktober (Westkapelle), 7 oktober (Vlissingen en Ritthem) en 11 oktober (Veere). De bemanningen vielen bij daglicht aan en waren zeer accuraat. De overstromingen verdeelden Walcheren in drie delen: de duinen aan de kust, Vlissingen en het hoge land in het oosten.

Kort na de Duitse overgave begon een grootschalig dijkherstel, waarbij Phoenix-caissons werden gebruikt die waren overgebleven van de Mulberry-havens. De meeste gaten werden in oktober 1945 opgevuld en het Rammekens-gat bij Ritthem werd in februari 1946 als laatste gesloten. De kreken zijn overblijfselen van de geulen die ontstonden door de sterke stroming bij de dijken.

 

Westkapelle Creek, south of the village of Westkapelle

Westkapelle Creek, south of the village of Westkapelle

Creek Rammekens Ritthem

Creek Rammekens Ritthem

Creek Nollebos Vlissingen

Creek Nollebos Vlissingen

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow