Drakentanden Nieuw Abeele

Terug Nieuwe Vlissingseweg 576, 4335 JS Middelburg

Drakentanden als afsluiting van het westelijk deel van de verdedigingslinie Landfront Vlissingen.

Drakentanden zijn vierhoekige piramidevormige versperringen van versterkt beton. Ze werden voor
het eerst gebruikt in de Tweede Wereldoorlog om tanks en gemechaniseerde infanterie tegen te
houden. De bedoeling was om tanks in hun opmars te vertragen en in ‘zones des doods’ te leiden,
waar ze eenvoudig uitgeschakeld konden worden door antitankwapens. Drakentanden werden op
uitgebreide schaal ingezet, maar in de praktijk konden ze door genietroepen en gespecialiseerde
opruimingsvoertuigen betrekkelijk snel uit de weg worden geruimd. Ze bleken een veel minder groot
obstakel dan velen hadden verwacht.
Drakentanden werden door alle partijen op het Europese strijdtoneel op grote schaal gebruikt. De
Duitsers maakten er uitgebreid gebruik van in de Siegfriedlinie en de Atlantikwall. Elke ‘tand’ was 90
tot 120 cm hoog, afhankelijk van het model.
Vaak werden er landmijnen tussen de individuele ‘tanden’ gelegd en tussen de rijen ‘tanden’ werden
andere obstakels geplaatst (zoals prikkeldraad om de infanterie tegen te houden of diagonaal
geplaatste stalen balken om de tanks verder te hinderen). Het Franse leger maakte er gebruik van
in de Maginotlinie. In het Verenigd Koninkrijk werden in 1940-1941 veel drakentanden aangelegd als
onderdeel van de inspanning om de verdediging van het land tegen een mogelijke Duitse invasie te
versterken.
Door de enorme aantallen drakentanden die er zijn geplaatst en hun duurzame constructie zijn
er vandaag de dag nog vele duizenden te zien, vooral in de restanten van de Siegfriedlinie en de
Maginotlinie. Drakentanden zijn ook nog steeds te vinden in de restanten van het Zeeuwse deel van
de Atlantikwall, zoals in Groot-Valkenisse.

Pyramidehoeve drakentanden

Pyramidehoeve drakentanden

Pyramidehoeve drakentanden colse up

Pyramidehoeve drakentanden colse up

Hergebruikte drakentanden

Hergebruikte drakentanden

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow