Tankgracht en aarden wal van de buitenste verdedigingsring van Londen

Terug Epping Forest

De tankgracht van de buitenste verdedigingsring van Londen liep vanaf de wegversperring op Epping Road bij TL 4362 0033 zuidwaarts naar de westelijke oever van de Ambresbury en door het bos om bij de wegversperring op de Theydon Bois Road bij TQ 4351 9955 uit te komen.

Ten zuiden van deze barrière liep de gracht door aan de westzijde van 'The Ditches Ride' en verliet uiteindelijk de bossen bij TQ 436 987. Hoewel aanzienlijk kleiner, zijn de gracht en de oever nog steeds zichtbaar vanaf Epping Road naar de Theydon Bois Road en ten zuiden van deze weg naar TQ 4335 9905. De gracht is dichtgegooid maar is nog steeds zichtbaar als een brede, drassige verlaging. De oever aan de westzijde is bijna ononderbroken en hoewel de oorspronkelijke hoogte op sommige plaatsen is verlaagd, is deze op andere plaatsen 1,5-1,8 m hoger dan de gracht. Een luchtfoto uit 1960 toont duidelijk de lijn van gevelde bomen door het bos. 

Photo of earthwork anti-tank ditch

Photo of earthwork anti-tank ditch

Map showing location of Outer London defence ring

Map showing location of Outer London defence ring

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow