HMS 'St Mathew', gecombineerde trainingsbasis voor militaire acties, Creeksea Place

Terug Creeksea Place

HMS 'St Mathew' was een gecombineerde trainingsbasis voor militaire acties bij Creeksea Place, ten westen van Burnham-on-Crouch.

HMS 'St Mathew' was een gecombineerde trainingsbasis voor militaire acties bij Creeksea Place, ten westen van Burnham-on-Crouch. Een rapport over marinecontrole bij Southend aan de Thames bevat een hoofdstuk over het kamp, dat geschreven is in juli 1945. Het rapport is goed gedetailleerd en hieronder volgen enkele geselecteerde passages:

'Ingebruikstelling
Op 8 november 1943 werd H.M.S. 'St Matthew' in gebruik gesteld onder commando van Kapitein C.R. Dane, Verantwoordelijke kapitein van de Royal Navy, Burnham-on-Crouch, met de officieren, scheepsbemanning en rekruten van de Royal Marine van H.M.S. 'Effingham' uit Dartmouth, welke haven aan de U.S. Forces is overgedragen.

De ongebruikelijke spelling van de naam van het schip was een oude traditie, omdat het laatste schip van de koning met deze naam de naam van de Saint met één 't' spelde en al vanaf 1596 in gebruik was.

Tussen de datum van de ingebruikname en het einde van het jaar werden in allerijl voorbereidingen getroffen, waarbij veel lege huizen werden verbouwd volgens de eisen van de marine en bij Creeksea Place een kamp werd opgezet voor personeel van de Royal Marine dat 700 personeelsleden van de Royal Marine huisvestte. Voor 250 manschappen werden ook particuliere verblijfplaatsen in Burnham en Wrens gevorderd.

1944 aanvang van training
Ten slotte was alles een georganiseerd geheel geworden en de training begon op maandag 10 januari 1944 om 12.00 uur.

De vaartuigen
Op dat moment waren er in totaal 68 landingsvaartuigen: de oefenvloten nrs. 425, 426, 427, 428 en 429 en de LCS (M) vloot nr. 435 uit Northney, en een paar reservevaartuigen die niet werden ingezet.

Personeel
De aantallen op 17 januari (1944) waren:
R.N. Officieren 63
R.N. Manschappen 463
R.M. Officieren 78
R.M. Overige rangen 544
W.R.N.S. Officieren 1
Wren manschappen 130
Totaal: 142 officieren 1137 manschappen

Trainingsprogramma
Het trainingsprogramma bestond uit een cursus van twaalf weken, grotendeels in elementaire onderwerpen van uitsluitend op de boten gerichte werkzaamheden en zeemanschap, gecombineerd met lezingen over een groot aantal aspecten van gecombineerde operationele training

Vermeld wordt dat tussen 1 april 1944 en 7 april 1945 488 officieren, 288 onderofficieren en 1891 manschappen van andere rangen in het gebruik van landingsvaartuigen werden getraind.

H.M.S. 'St. Mathew' werd volgens de planning medio oktober 1945 gesloten.

Een luchtfoto, niet gedateerd maar ongetwijfeld tijdens of vlak na de oorlog genomen, toont wat eruit ziet als rijen van ongeveer 20 Nissen-hutten ten noordwesten van Creeksea Place, tussen het huis en Ferry Road. Een luchtfoto uit 1960 toont ditzelfde gebied als kampeerterrein voor caravans.

In 2009 is het gebied met de hutten Creeksea Caravan Park. Direct ten noorden van het caravanterrein naast de baan die van Ferry Road naar Creeksea Place Farm loopt, staat nog steeds de bioscoop van het kamp. Dat is bij TQ 9339 9634. Het is een groot, hoofdzakelijk Nissen-type gebouw van 23 m lang en 7,3 m breed met een hoogte van ongeveer 6 m. De constructie is oost/west gericht en heeft hoge dubbele deuren halverwege de zuidzijde van ongeveer 3,4 m breed en 3,6 m hoog. De constructie bestaat uit op lage bakstenen muren geplaatste gebogen ijzeren golfplaten. De noord- en zuidzijden bevatten een aantal brede, hooggeplaatste ramen. De vloer is van een samengesteld materiaal op een betonnen ondergrond. Het westelijke uiteinde van het gebouw is van baksteen; hoog op de binnenmuur zijn twee stalen stutten geplaatst, waar naar verluidt het scherm hing. Aan het oostelijke uiteinde staat een bakstenen toren met twee verdiepingen van ongeveer dezelfde hoogte en breedte als het grootste Nissen-deel. De begane grond van deze toren bevat twee ruimtes die naar de Nissen-hut leiden. De bovenverdieping is via een stalen ladder aan de buitenzijde bereikbaar. Hier zijn nog twee ruimtes, waarvan de grootste vier gaten in de muur heeft, ongetwijfeld om de film door te projecteren. Deze kijken uit over en langs de lange zijde van de Nissen-hut naar het uiterste einde, en gezien de grootte konden hier honderden mensen tegelijk zitten.

Waarschijnlijk was het gebouw oorspronkelijk een MT (motortransport) schuur. Door de grote dubbele deuren kan een vrachtwagen gemakkelijk naar binnen. Bandensporen in de samengestelde vloer ondersteunen dit. Het gebouw werd later schijnbaar omgebouwd tot kampbioscoop en hiervoor zijn de bakstenen toren met zijn projectieruimtes toegevoegd. De ladder aan de buitenzijde was de gemakkelijkste manier om op de bovenste verdieping te komen. Aan de volgende generatie overgeleverde herinneringen van mensen die hier woonden, vermelden het gebruik van deze bioscoop. 

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow