Lokaas voor bombardementen, 'Kirby-le-Soken'

Terug Thorpe-le-Soken, Essex

Het monument omvat een WOII lokaas voor bombardementen geplaatst in een landelijk gebied en een zout moerasgebied ten zuiden van Kirby Creek en ten westen van The Wade.

Het monument bevat twee afzonderlijke soorten bescherming, de eerste is een nachtschuilplaats van waaruit het lokaas zou zijn bestuurd en de tweede rondom de olietank die de brandstof voor de als lokaas gebruikte vuren zou hebben geleverd. De nachtschuilplaats bevindt zich naast de zeewering op enige afstand van het lokaasgebied.
Geregistreerd in de hedendaagse gegevens als HA2 Kirby-le-Soken was dit een lokaaslocatie uit de WOII N-serie (N = Naval) die vanuit Harwich werd bestuurd. Dit soort lokaas was specifiek bedoeld voor bescherming van marine-installaties, in dit geval de marinewerf van Harwich zelf. De locatie was zowel een QL- als een SF-locatie. Dit betekent dat deze niet alleen de nachtlampen van de marinewerf (de QL-locatie) maar ook de grote vuren van een succesvolle aanval (SF- of Starfish-locatie) nabootste.
De lokaaslocatie was een ingewikkeld gebeuren, waarbij gebruik werd gemaakt van complexe reeksen lampen en talloze vuren waarvan niets is overgebleven. Echter, de met aarde bedekte schuilplaats is bewaard gebleven. Hierin zou de generator zijn ondergebracht die nodig was voor het voeden van de lampen en schakeltoestellen en het elektrisch ontsteken van de vuren. Een kort na het einde van de WOII gemaakte luchtfoto toont een groot gebied van vormloze donkere plekken en lineaire kenmerken die de locaties aangeven van de lokaasvuren en van de brandgangen die naar het noorden en oosten door de zeewering en naar het westen en het zuiden door de afwateringskanalen werden begrensd.
De schuilplaats is een bunker van baksteen en beton bedekt met aarde ter bescherming tegen verdwaalde bommen en met een uitwendige afmeting van maximaal 16,5 m lang en 10,75 m breed. De binnenzijde is in drie ruimtes verdeeld: de controlekamer (4 m bij 3,2 m), de machinekamer (3,5 m bij 3,8 m) en de kleine toiletruimte. De controlekamer heeft een vluchtluik en een stalen ladder aan het ene einde en een betonnen fornuisbasis met een rookgasuitlaatopening aan het andere einde; vier keramische afvoerpijpen, waarschijnlijk een kabelgoot voor de elektriciteitskabels, bevinden zich bij de zuidelijke muur. De machinekamer bevat nog steeds de generatorinstallatiebasis en drie stalen uitlaatpijpen in de muur.
In het tweede beschermingsgebied ongeveer 30 m ten westen van de schuilplaats staat een rechthoekig betonnen gebouw van 11 m lang en 4 m breed met een puntdak van asbest. Bij de noordelijke muur bevindt zich een olie-uitlaataansluiting. Dit was oorspronkelijk een tank voor de grote hoeveelheid olie die nodig was om de lokaasvuren langdurig te laten branden. Gegevens uit die tijd vermelden dat de tank poreus was en door een stalen exemplaar was vervangen.
Documentatie van het Ministerie van Oorlog over de apparatuur en bemanning van het lokaas voor bombardementen HA2 Kirby-le-Soken toont aan dat deze locatie in augustus 1941 operationeel was (de vroegste verwijzing hiernaar dateert van 1 augustus) en dat deze zeker in maart 1942 nog in gebruik was (de laatste schriftelijke verwijzing). Hoewel verder geen specifieke documenten zijn aangetroffen, is het mogelijk dat de locatie tot het einde van de oorlog in gebruik is gebleven. 

External view of the night shelter

External view of the night shelter

Inside the night shelter

Inside the night shelter

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow