Zware luchtafweergeschutlocatie TN7 Furtherwick, Canvey Island

Terug North of Long Road, Canvey Island

Het monument omvat een locatie van zwaar luchtafweergeschut uit WOII dat 170 m ten zuidwesten van de kruising tussen Cedar Road en West Crescent ligt en in de oorlogsdocumentatie is geregistreerd als 'TN7 (Thames North) Furtherwick'.

Het monument omvat een locatie van zwaar luchtafweergeschut uit WOII dat 170 m ten zuidwesten van de kruising tussen Cedar Road en West Crescent ligt en in de oorlogsdocumentatie is geregistreerd als 'TN7 (Thames North) Furtherwick'.  Het ligt binnen een driehoekig perceel land dat lokaal bekend staat als 'The Gunney' of 'The Gunnery'.


Op het hoogtepunt van de operatie waren er zes kanonnen bij TN7 gestationeerd, ieder geplaatst in schouderhoge betonnen afgescheiden ruimtes, waarvan er vier achthoekig en twee vierkant waren. De achthoekige emplacementen (ieder met een diameter van 15 m) die onder de moderne aarden wallen en skateboardramps bewaard zijn gebleven, liggen in een boog waarvan de top naar het oosten in de richting van binnenkomende Duitse luchtvaartuigen is gericht.
Ieder emplacement bevat een reeks munitienissen (aan de binnenzijde van de omliggende muren gebouwd) en wordt geflankeerd door een geïntegreerde bombestendige schuilplaats voor de schutters. Een magazijnbunker ter plaatse ligt begraven in de aardhoop tussen de twee meest zuidelijk gelegen emplacementen en de commandopostconstructie ligt onder een aparte aardhoop in het midden van de boog.
De twee vierkante emplacementen zijn vernietigd, hoewel de funderingen van één emplacement (dat overdwars ongeveer 13 m meet) nog steeds direct ten noordoosten van de reeks achthoekige emplacementen zichtbaar is. Een betonnen platform van rasterwerk, met een afmeting van ongeveer 15 m2, ligt tussen deze funderingen en het noordelijke achthoekige emplacement. Dit heeft naar wordt aangenomen gediend als fundering voor een bijbehorend gebouw of apparatuur voor de batterij en is in de planning opgenomen. Het tweede vierkante emplacement, vroeger ten noordwesten van de boog gelegen, is vernietigd door huizenbouw en is niet in de planning opgenomen. De planning bevat niet het accommodatiegedeelte voor de bemanning van het kanon (een reeks lichtgewicht barakken die eerder ten zuiden van de kanonlocatie lagen), omdat ook deze constructies zijn vernietigd om plaats te maken voor de bouw van moderne huizen.
Documenten van het War Office met betrekking tot de apparatuur en bemanning van de kanonlocatie TN7 geven aan dat de batterij in 1940 operationeel was en in 1942 werd uitgerust met vier 4,5-inch AA kanonnen en een GL Mk II vuurcontroleradar. In 1943 werd deze bemand door het 184 Regiment, een gemengde batterij met vrouwen van de ATS (Auxiliary Territorial Service). De batterij lijkt, op een bepaald moment duidelijk met ondersteuning van twee extra kanonnen, gedurende de gehele oorlog in gebruik te zijn gebleven en werd in 1946 voor het laatst genoemd.
De moderne bij een speelruimte voor kinderen behorende elementen zoals het voetbaldoel en de tarmac skateboardramps die over de aardhopen heen liggen, zijn niet in de planning opgenomen hoewel de grond eronder wel is opgenomen. 

Old aerial photo of battery

Old aerial photo of battery

More modern aerial photo showing site surrounded by recent development

More modern aerial photo showing site surrounded by recent development

Earth mounds over gun emplacements

Earth mounds over gun emplacements

Surviving structure

Surviving structure

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow