Canewdon radarstation

Terug

Deze radarlocatie uit de Tweede Wereldoorlog (Air Ministry Experimental Station Type 1) bevond zich aan de rand van het dorp Canewdon. Dit was het vierde radarstation dat in Groot-Brittannië werd gebouwd. De locatie bevatte zowel een ontvangstlocatie als een zendlocatie met ieder vier masten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte het radarstation van Canewdon deel uit van een netwerk van dergelijke locaties ter bescherming van de oostkust van Groot-Brittannië. De locatie was in twee helften verdeeld, de ontvangstlocatie ten noorden van de Lambourne Hall Road en deze, de zendlocatie, ten zuiden van Gardeners Lane (zie SMR 19574 voor meer achtergrondinformatie).

In tegenstelling tot de ontvangstlocatie, waarvan slechts twee bunkers zijn overgebleven, is van de zendlocatie nog een aanzienlijk deel bewaard gebleven. De oorspronkelijke indeling kan tot op zekere hoogte aan de hand van een luchtfoto uit 1960, vijftien jaar na het einde van de oorlog, worden vastgesteld. Deze ziet eruit als een lange strook grasland met de ingang direct naast Gardeners Lane. Er loopt een oprit vanaf de weg naar het midden van de locatie (TQ 9055 9416), waar het enorme zendblok te zien is. Dit blok is rechthoekig en heeft een plat dak. Het ligt half verzonken en heeft ingangen in de noordelijke en westelijke muur, ieder beschermd door een explosiebestendige muur (mogelijk volgens tekening AM 4234/38, zie Dobinson, pagina 45, voor een beschrijving en overzichtstekening). In de noordoosthoek van de locatie (TQ 9058 9429) bevindt zich een op dezelfde manier beschermd vierkant gebouw met een plat dak, dat omgeven is door aarden wallen. Dit is een groot gebouw met een door een explosiebestendige wand beschermde ingang aan de westzijde. Dit gebouw was waarschijnlijk bestemd voor de reservegenerator (AM tekening nr. 5744/38, zie Dobinson, pagina 46).

Bij de ingang staat wat mogelijk de wachtershut is geweest (TQ 9056 9431). Nog minstens vier andere constructies of restanten ervan zijn te zien: een vervallen gebouw ten oosten van de baan (TQ 9057 9427). Dit is waarschijnlijk een Stanton schuilplaats voor luchtaanvallen ten oosten van de baan (TQ 9058 9423), een klein gebouw met onbekende bestemming ten oosten van de baan (TQ 9059 9419) en wat eruitziet als een rechthoekig gebouw zonder dak met een aantal ruimtes ten zuidwesten van het zendblok (TQ 9052 9412). Geen van de 107 m hoge torens was op dat moment nog over, maar de betonnen funderingen - één blok voor ieder van de vier poten - zijn duidelijk zichtbaar bij TQ 9050 9423, TQ 9051 9418, TQ 9052 9412 en TQ 9052 9405. Opgemerkt zij dat het gebouw zonder dak bij TQ 9052 9412, als het dat is, direct onder één van de torens stond voordat het werd verwijderd.

De locatie kon niet worden betreden als onderdeel van de verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog in het Rochford project in 2003. Lage luchtfoto's van de locatie uit mei 2003 tonen echter zeer duidelijk de overgebleven kenmerken. In de afgelopen 43 jaar is blijkbaar weinig veranderd. Het zendblok wordt nog steeds omgeven door zijn aarden wal en explosiebestendige muren, net als het gebouw van de reservegenerator. Het wachthuisje staat nog op zijn plaats bij de ingang en de Stanton schuilplaats voor luchtaanvallen ligt nog steeds bedekt met aarde ten oosten van de baan. Ook het kleine gebouw met onbekende bestemming staat er nog. Alle funderingen van de torens zijn bewaard gebleven. Het gebouw zonder dak dat onder één van de torens stond, is nog slechts een met gras begroeide ruïne. Alleen het vervallen gebouw ten oosten van de baan bij TQ 9057 9427 is verdwenen.

Hoewel de staat binnen in de gebouwen onbekend is, is de locatie van bovenaf gezien duidelijk zeer goed bewaard gebleven.

Net buiten de noordwesthoek van de locatie, direct naast de weg (TQ 9047 9432) staat een nog goed uitziende betonnen paal van ongeveer 45 cm hoog. Aan de voorzijde is 'A.M. No. 2' gegraveerd en er is een omhoog gericht visgraatmotief. Deze paal markeerde ongetwijfeld locatie nr. 2 van het Air Ministry van het Canewdon radarstation. Er werd één foto genomen.

Aan de grens van de locatie bij TQ 9059 9431 en TQ 9048 9416 staan nog twee bunkers (SMR's 20780 en 20781).

Hoewel de 106,5 m hoge stalen torens allang zijn verdwenen, is één ervan overgebleven. Deze werd in de jaren vijftig ontmanteld en verplaatst naar Marconi en staat nu hoog boven de skyline van Chelmsford.

Met de ontwikkeling van radar in de tweede helft van de jaren dertig was Canewdon één van de eerste locaties die werd gebouwd, samen met Bawdsey, Great Bromley, Dunkirk (Kent) en Dover. In 1938 werd deze op tijd operationeel om de vluchten van Premier Neville Chamberlain naar München te volgen en bij het uitbreken van de oorlog het jaar daarop was het één van de 20 thuisbases die de oostkust tegen naderende vijandelijke vliegtuigen bewaakten. Zo verwierf Canewdon een speciale plaats in de geschiedenis van de Britse verdedigingswerken in de Tweede Wereldoorlog. Slechts de helft van de bases is echter bewaard gebleven. De ontvangstlocatie is verdwenen en de beoordeling van de mate van overleving voor beschermingsdoeleinden is uitsluitend van toepassing op de zendlocatie. 

Wartime photo of the radar station

Wartime photo of the radar station

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow