Post van het Royal Observer Corps, Great Horkesley

Terug Boxted Church Road, Great Horkesley

Aan de zuidzijde van de Boxted Church Road, waar de hooggelegen grond breed zicht in alle richtingen biedt, staat een goed bewaard gebleven post van het Royal Observer Corps uit de Tweede Wereldoorlog. De constructie steekt op grondniveau boven zwaar kreupelhout uit en bestaat uit een uit bakstenen opgetrokken rechthoekig gebouw, waarvan één deel een dak met een half open nok heeft en een ander deel een plat betonnen dak. De buitenafmetingen zijn 4,5 m x 2,5 m. De hoogte is ongeveer 2,1 m boven het ruwe terrein.

De binnenzijde is via een korte betonnen trap door een open ingang bereikbaar. Hier bevindt zich een ruimte van 2,6 m x 2,1 m met een open bovenzijde. Het allesoverheersende kenmerk is de 1,3 m hoge stalen paal in het midden met aan de bovenzijde een instrumentmontageplaat. Aan de muur in de omsloten ruimte in de zuidwesthoek zijn in wit de letters 'SW' geschilderd. In de noordwesthoek is een ingang (zonder deur) naar een overdekte ruimte. Deze ligt lager dan de omsloten observatieruimte. Deze kleine ruimte meet 1,4 m x 1,8 m. Aan de onderzijde van de westelijke muur bevindt zich een open vluchtluik dat in oorlogstijd waarschijnlijk met losse bakstenen was afgesloten. In de noordelijke muur zit een kleine observatieopening. Tussen de twee ruimtes is een klein raam zonder glas waarvan wel het houten kozijn nog aanwezig is.

Rondom de bovenzijde van de open omsloten ruimte is een houten frame aangebracht. Hierop zijn een stalen frame en de bekleding van golfplaat nog aanwezig. Deze is waarschijnlijk na de oorlog toegevoegd om hergebruik van de constructie, misschien voor opslag, mogelijk te maken.

Luchtfoto's uit mei 1946, april 1949 en augustus 1950 bij NMR Swindon laten zien dat de constructie aan de bovenzijde open was en er grotendeels hetzelfde uitzag als nu. Op deze foto's is iets zichtbaar aan de westelijke zijde naast de post van het Royal Observer Corps (ROC). Dit kan een kleine overwoekerde hut zijn.

External view

External view

Internal view showing post for mounting an instrument

Internal view showing post for mounting an instrument

View of escape hatch

View of escape hatch

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow