Marinewachttoren bij Tollesbury

Terug

Er staat een zeskantige bakstenen toren langs de voormalige route van de spoorlijn naar Tollesbury Pier en de rivier de Blackwater ongeveer 0,8 km naar het zuidoosten. De "Survey of Pillboxes and WW2 Defence Sites in Tollesbury, Essex" [Onderzoek naar bunkers en verdedigingslocaties uit WOII in Tollesbury, Essex] uit 1995 vermeldt dat deze in 1940 is gebouwd en een marinewachttoren was die werd gebruikt als controlecentrum voor mijnen in de rivier de Blackwater en de omgeving hiervan.

2009: Er is geen documentatie gevonden die specifiek betrekking heeft op deze toren, maar het is wel duidelijk dat het dienst doen als controletoren voor een mijnenveld aan de overkant van de rivier de Blackwater een van de belangrijke taken van de toren was. Deze toren had dus dezelfde functie als de voor dit doel ontworpen toren (die nu op de Monumentenlijst staat) die over de rivier de Crouch uitkeek. Er staat echter nog een andere toren van dit type, of een zeer vergelijkbaar type, bij Beacon Hill Fort, Harwich. Deze wordt in een RCHME-rapport uit 1997 beschreven als een Type 287 radiopeiltoren, gebouwd in 1940-1.

Juni 2010: De toren is in juni 2010 bezocht. Hij staat op open terrein met een mooi uitzicht in alle richtingen, met name over de rivier de Blackwater naar het zuiden en langs een langgerekte strook kust naar het oosten. Het metselwerk aan de buitenzijde is in goede staat, hoewel het platte dak nu waarschijnlijk moet worden gerenoveerd. De begane grond bevat een ingang en ramen in minimaal drie zijden, buiten is ten tijde van het bezoek aan de locatie het onderste deel van sommige zijden door planten overwoekerd. Minstens één van de stalen luiken is nog aanwezig. Op de eerste verdieping hebben vijf van de zes zijden getraliede vensters en één hiervan is dichtgemetseld. Op de tweede verdieping zijn drie ramen toegevoegd in wat in eerste instantie een raamloze verdieping was, hoewel aan de bovenzijde van de wanden twee kleine ramen uit die tijd aanwezig zijn, waarschijnlijk om enig licht op deze verdieping toe te laten.
Gedacht wordt dat de toren is gebouwd voor marineradiopeilapparatuur, later radar genoemd. Deze apparatuur zou in de gaten houden of vijandelijke schepen de riviermond naderden. De radiopeilset kan van het Type 284 of 287 zijn geweest. De antenne stond op de derde verdieping en werd oorspronkelijk met de hand gedraaid.
De toren kan in tweede instantie zijn gebruikt als mijnenveldcontrolepost met uitzicht over een mijnenveld aan de overkant van de rivier de Blackwater.
Binnen liep oorspronkelijk een smalle trap langs de binnenmuren, terwijl een liftschacht een manier bood om de apparatuur naar de tweede verdieping te brengen. Nu is er een houten trap toegevoegd via de liftschacht waardoor er gemakkelijker toegang is naar boven. Eén van de ruimtes op de begane grond bevat een betonnen bedding en bouten voor montage van een dieselmotor en een generator. De eerste verdieping heeft een centrale ruimte en een gat van 16,5 cm in het plafond. De bovenste, tweede verdieping bestaat uit één brede, hoge ruimte die 7,8 m overdwars is en de zes wanden zijn ieder 4,5 m lang. De lift/trap komt omhoog door de vloer en de drie toegevoegde ramen bieden een indrukwekkend weids uitzicht over de uitgestrekte kust. In het midden van de verdieping is het gat van 16,5 cm in het plafond van de eerste verdieping zichtbaar. Toen de toren in bedrijf was, werd de radarantenne op een ring van 6 tapbouten op een afstand van 1,5 m gemonteerd. Een draaihendel liep naar beneden door de vloer en de antenne werd door mannen op de eerste verdieping met de hand gedraaid. Waarschijnlijk werd dit later vervangen door elektrische bediening. Nu zijn de wanden en het plafond van de grote ruimte op de tweede verdieping bedekt met triplex, waardoor de twee kleine, hoge ramen die oorspronkelijk het licht binnenlieten zijn afgedekt. Rondom de toren zijn er een aantal manshoge bakstenen muren tegen de toren gebouwd, waardoor er open afgescheiden gedeeltes zijn ontstaan. Deze zijn wellicht gebruikt als opslagplaatsen voor brandstof of voorraden.

In juli 2010 werd de toren van Beacon Hill (in Harwich) opnieuw bezocht, zodat een aantal punten direct kon worden vergeleken en verduidelijkt. Het is duidelijk dat beide torens tijdens of na de Tweede Wereldoorlog verschillende wijzigingen hebben ondergaan. De oorspronkelijke vorm, het doel en de datum van deze wijzigingen kunnen alleen vastgesteld worden door middel van gedetailleerde analyse.

Bij Tilbury staat een derde toren, die vergelijkbaar is met de andere twee torens. De toren is zeshoekig, heeft drie verdiepingen en staat in een riviermond, maar volgens een ander patroon. Er worden veel verschillende dingen gezegd over iedere toren; dat ze bedoeld waren voor afweer van schepen, als radarpeilstation of radarlocatie, waarschijnlijk gebouwd in 1940/41, bemand door personeel van de Royal Navy, van het Type 2 D-Day 84 of 287 RDF set. 

External view of naval watch tower

External view of naval watch tower

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow