NORTH WARREN, ALDERTON, TRAINING LANDSCAPE

Terug North Warren, Aldringham, Suffolk.

Dit is een groot gebied van oefenloopgraven, waarschijnlijk uit begin 1940 en later in datzelfde jaar hergebruikt als onderdeel van verdedigingswerken.

Militaire oefeningen aan de kustlijn bij Suffolk begonnen waarschijnlijk meteen zodra de militairen kwamen en in een vroeg stadium van de oorlog. In april 1940 werd een gebied gevorderd bestaande uit veertien kilometer kustlijn van Aldeburgh tot de moerassen bij Dingle en vier kilometer landinwaarts. Dit werd ook bekend als het oefenterrein bij Dunwich of Westleton.

Zeer waarschijnlijk dateren sommige van de militaire aarden wallen in dit gebied uit het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hiervan zijn de wallen bij RSPB North Warren verreweg de beste. De locatie bestaat uit een tamelijk rond lopende reeks loopgraven met een serie discrete afvuurpunten verspreid langs de rand en in een hoek een duidelijk rond loopgravenstelsel.

De vorm van dit werk komt nauw overeen met de indeling van een compagniepost, zoals beschreven in de Manual of Fieldworks uit 1925 en past binnen een mogelijke context van een oefeninstructie in april 1940. Die hield in dat eenheden in het gebied zowel posten voor bataljons als voor compagnieën moesten graven. Hoewel het hier om oefenloopgraven ging, moesten zij wel op de kustlijn worden gericht voor het geval zij ooit nodig zouden zijn om tegenstand te bieden bij een vijandelijke landing. Het loopgravenstelsel bij North Warren is begrijpelijk binnen een dergelijke context, gezien de ligging achter de frontlinie van de compagnie van het 9e bataljon van het King’s Regiment dat in deze periode bij Aldeburgh was gestationeerd. De aanwezigheid van de twee bunkers onderstreept deze interpretatie ook; het mogelijke gebruik van de voorgestelde oefenloopgraven had misschien wel enige voorspellende waarde, aangezien de invasiecrisis de maand daarop zou uitbreken. De richting van de bunkers voor het leggen van een vuurlinie om de hoofdweg landinwaarts vanuit Aldeburgh te dekken zou suggereren dat dit secundaire posten zijn die in gebruik zouden worden genomen als het grootste gebied van de stad was gevallen. 

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow