Bunkers en anti-invasieverdedigingswerken

Terug Lawyer’s Creek, Holbeach St Matthew, Lincolnshire

De anti-invasieverdedigingswerken van 1940 werden langs de bestaande aarden wallen van de zeewering gebouwd. De betonnen constructies hebben de tijd goed doorstaan, maar de loopgraven die hen vroeger vergezelden zijn al lang geleden opgevuld. Hier zijn twee soorten bunkers te vinden. Dicht bij de huidige parkeerplaats staat een zeshoekige bunker van het Type 22. De sporen van de golfplaten die als bekisting werden gebruikt zijn nog duidelijk zichtbaar. De overblijfselen zijn 'Lincolnshire Three Bay' bunkers met de centrale ruimte voor luchtafweergeschut. Bij één variant echter bevindt deze ruimte zich aan de zijkant. Een ongebruikelijk overblijfsel is een Ruck mitrailleurpost die een paar honderd meter naar het westen gedeeltelijk verborgen ligt in het kreupelhout. Dit is echter één van de best bewaard gebleven mitrailleurposten in het land. Langs de huidige parkeerplaats liggen restanten van antitankblokken en samen geven zij een goede indruk van de manier waarop dit deel van de kust werd verdedigd.

Holbeach in Lincolnshire is een uitstekend voorbeeld van de 'kustkorst', omdat dit in een afgelegen maar toch bedreigd deel van het land is gebouwd. De laag gelegen, vlakke uitgestrektheid van The Wash werd vanaf het einde van de negentiende eeuw als kwetsbaar voor een Duitse aanval beschouwd, maar zware versterking vond pas in de Tweede Wereldoorlog plaats.

Ondanks dat dit deel van de kustlijn afgelegen en enigszins verlaten is, werd het gebied rondom The Wash tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar verdedigd. Het laag gelegen landschap met zijn uitgestrekte moerasland werd gezien als een uitnodigend doel voor Duitse landingsvaartuigen. Angst voor een Duitse invasie vanuit The Wash was al sinds het begin van de twintigste eeuw actueel en dit vormde de basis voor de populaire roman uit de tijd van koning Edward The Riddle of the Sands (1903) door Erskine Childers, waarin de aandacht op de Noordzee werd gevestigd als belangrijke route voor een Duitse invasievloot.

De bij Holbeach overgebleven anti-invasie verdedigingswerken zijn goed bewaard gebleven voorbeelden. Zij volgden het algemene patroon dat elders ook werd aangetroffen:  met een ‘korst’ aan de kust zelf en knooppunten meer landinwaarts.

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow