Spigotmortier

Terug Earlham Park, Norwich Norfolk

De spigotmortier, ook wel bekend als de ‘Blacker Bombard’ was een antitankwapen voor infanteristen. Het wapen was oorspronkelijk bedoeld voor de Home Guard, maar in feite werd het ook gebruikt door sommige eenheden die de kustverdedigingswerken bemanden. De spigot kon op verschillende manieren worden gebruikt, maar meestal plaatste men hem op een betonnen voetstuk met een uitstekende metalen staaf waarop het wapen kon worden vastgezet. Het wapen kon een 20-ponds zeer explosieve bom, die tanks en andere pantservoertuigen kon beschadigen, ongeveer 80 meter afvuren. De vuursnelheid lag tussen zes en twaalf schoten per minuut en omdat iedere bom handmatig aan de voorzijde moest worden geplaatst, was camouflage van de spigotposten belangrijk. Hoewel de spigot draagbaar was en vanaf een metalen onderstel kon worden afgevuurd, werd in de meeste gevallen de voorkeur gegeven aan een vaste positie. Bij statisch gebruik werd voor de bemanning, bestaande uit drie tot vijf man, meestal rondom een put gegraven die vaak met beton werd versterkt en van kluizen voor de munitie werd voorzien. Bij gebruik in een anti-invasieverdedigingswerk werden spigotmortierposten gecombineerd met andere verdedigingswerken, in het bijzonder wegversperringen.

Als grootste bebouwde gebied in Norfolk en thuisbasis van verschillende oorlogsfabrieken was de stad Norwich een belangrijk doelwit voor een eventuele Duitse invasie in Engeland vanaf de Noordzee.

Net als andere grote Engelse steden, inclusief Londen, lagen rondom Norwich vele anti-invasieverdedigingswerken bestaande uit bunkers, obstakels voor tanks en wegversperringen. Zeer weinig van deze versterkingen zijn bewaard gebleven; net als in andere stedelijke gebieden zijn ze vaak kort na 1945 verwijderd en ook door de ontwikkeling van de buitenwijken van steden zijn veel verdedigingswerken verloren gegaan.

Een klein maar belangrijk overblijfsel is te vinden in het gebied van Earlham Hall ten westen van Norwich, nu een gemeentepark, en op het terrein van de University of East Anglia. In één hoek van het park naast de huidige Earlham Road zijn de overblijfselen te vinden van een spigotmortierpost, uit ca. 1941.

De Earlham Spigot is kenmerkend voor vele van zijn soort, doordat de omliggende put is opgevuld, zodat alleen de bovenkant van het betonnen voetstuk met de uitstekende stalen draaipen nog zichtbaar is. In dit geval lag de post naast één van de belangrijkste wegen naar Norwich en was bedoeld voor bewaking van de brug over de rivier de Yare. Deze brug werd ook geprepareerd om in geval van een invasie te worden vernietigd. Hoewel de sporen van andere verdedigingswerken zijn verdwenen, is de spigot er een belangrijke herinnering aan dat dit gebied eens deel uitmaakte van de verdedigingswerken van Norwich.

Later in de oorlog gebruikte de Amerikaanse 8th Air Force Earlham Hall (nu onderdeel van de universiteit) als militair hospitaal. Nu is alleen nog het gebouw in het park, dat nu als café in gebruik is, hiervan over. 

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow