Sectiepost

Terug Burnt Hills, Cromer, Norfolk

Behalve kleine bunkers zijn in 1940 ook enige grotere betonnen versterkingen voor gebruik door infanteristen gebouwd. Deze waren veel kleiner in aantal dan hun tegenhangers en er zijn momenteel nog maar weinig exemplaren van over. Eén voorbeeld hiervan is te zien in Cromer en deze maakte deel uit van de anti-invasieverdedigingswerken in deze plaats.

Deze versterking staat bekend als een sectiepost, omdat hier een volledige sectie infanteristen kon worden ondergebracht (tussen 8 en 10 man). Een standaardbunker was slechts bedoeld voor gebruik tijdens het gevecht door twee mannen; de overige mannen van de sectie moesten in loopgraven of andere nabijgelegen of direct naast de bunker gelegen veldwerken blijven. Alle mannen van de sectie mochten alleen tijdens een luchtaanval in de bunker dekking zoeken.

Sectieposten vormen een onderdeel van een groep grotere betonnen infanterieverdedigingswerken die vaak zodanig waren gericht, dat zij twee belangrijke schootsvelden hadden. Zij werden vaak in de lengterichting gebouwd in plaats van voor verdediging rondom.

Het voorbeeld bij Cromer bestaat uit twee smalle kamers die in een rechte hoek ten opzichte van elkaar liggen met de ingang bij de verbinding en beschermd door een explosiebestendige muur. Er zijn elf schietgaten voor de verdedigers, één meer dan het maximumaantal van tien mannen in een sectie zoals destijds gebruikelijk bij het Britse leger. Het extra schietgat kan zijn bedoeld voor een extra man (mogelijk de pelotonssergeant), maar het is misschien waarschijnlijker dat deze was toegevoegd om een schootsveld naar het oosten te bieden. Doordat een explosiebestendige muur ontbreekt, zouden de gebruikers echter aan vijandelijk enfileervuur zijn blootgesteld.

Ontwerpen zoals het voorbeeld bij Cromer zijn zeldzaam. Zij worden aan de kust bij North Norfolk en ook in het zuiden van Engeland in het deel bij Hampshire van de Avon stoplinie aangetroffen.

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow