Grafmonument Politiek Gevangenen De Panne

Terug Depannelaan, De Panne

Je bent hier op de begraafplaats van De Panne. Hier liggen politiek gevangenen die gestorven zijn in Duitse concentratiekampen. Enkele van die concentratiekampen zijn: Dachau, Dora en Sachsenhausen. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 heeft men nog as van naamloze slachtoffers uit maar liefst 9 concentratiekampen bij het graf van de politieke gevangenen geplaatst.

 

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow