Emergency Coastal Defence Battery

Terug East Lane, Bawdsey, Suffolk

Emergency Coastal Defence Battery met bijbehorende verdedigingswerken.

De kustlijn rondom East Lane heeft in de loop der eeuwen verschillende perioden gekend waarin verdedigingswerken noodzakelijk waren in verband met een dreigende invasie. Aanbevelingen voor de verdediging van Bawdsey werden al in de zestiende eeuw gedaan en in het begin van de negentiende eeuw leidde de angst voor een invasie door Napoleon tot het bouwen van de zeven Martello Towers. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden verschillende betonnen bunkers gebouwd en één rond voorbeeld is nog in goede staat en kan worden bekeken.

In mei 1940 werd duidelijk dat een volledige invasie in het Verenigd Koninkrijk zeker tot de mogelijkheden behoorde en dit leidde tot versterking van de kustlijn op een tot dusver ongekende schaal. De Royal Navy leverde ongeveer 150 6-inch kanonnen, waarvan de meeste van na de Eerste Wereldoorlog afgebroken oorlogsschepen waren gehaald en vervolgens waren opgeslagen, met als doel meer substantiële verdediging te bieden. In dit ‘Emergency Coastal Defence Battery’ programma werden de kanonnen paarsgewijs op kwetsbare punten geplaatst als verdediging tegen vijandelijke schepen. De belangrijkste taak van deze batterijen bestond uit het aanvallen van vijandelijke schepen en het vernietigen van op het strand gelande vaartuigen.

Tijdens een verkenning in juli 1940 werd geconstateerd dat het onmogelijk was een batterij in het gebied van Bawdsey te stationeren vanwege de lage kustlijn en daardoor de  op iedere positie de kans op overstroming.  Batterijen werden gebouwd vanuit Aldeburgh naar het noorden en vanuit Felixstowe naar het zuiden, maar de tussenliggende lange strook onbewaakte kustlijn vormde duidelijk een probleem voor de militaire planners en in februari 1942 werd de 332 Battery Royal Artillery, die de Foulness Battery in Essex sinds 1940 had bemand, samen met hun kanonnen naar de nieuw gebouwde werken hier bij East Lane overgeplaatst.

De Emergency Coastal Defence Batteries besloot tot een vergelijkbaar totaalplan. Bawsey volgde het basisprincipe van twee aparte kanonemplacementen met een gedeeltelijk begraven centrale schuilplaats en twee magazijnen per kanon. De gehele constructie kon met schietgaten worden verdedigd. Aan weerszijden van de kanonnen werden twee zoeklichten van de kustartillerie in betonnen emplacementen geplaatst met een effectief bereik van 3200 m. De vierkante batterijobservatiepost die nu kan worden bekeken (deze staat wel op particulier grondgebied en is gevaarlijk om binnen te gaan) bestaat uit een deels ondergrondse kelder met schietgaten en een begane grond met hierboven nog twee verdiepingen. De bovenste verdieping heeft een dak van gepantserd staal dat eertijds op hoekpalen steunde en zo rondom zicht bood. De hoekpalen hebben het inmiddels begeven en het dak is op het hoofddeel van het gebouw gezakt. Het metalen frame met 'Prisoners of War' [krijgsgevangenen] is een toevoeging van een naoorlogse kunstenaar.

Vanaf de zomer van 1942 nam de kans op een invasie sterk af en daarom werden de troepen verkleind om zo mannen voor andere taken vrij te maken. In december 1943 werd Bawdsey onder 'verzorging en onderhoud' gesteld, waarbij één officier en zeven vaste schutters aangevuld door de Home Guard achterbleven. In het voorjaar van 1945 werd de batterij definitief gesloten. Nu heeft de erosie door de zee zijn tol geëist, hoewel nieuwe verdedigingswerken van het strand duidelijk zichtbaar zijn. De afgelopen tien jaar zijn de twee zoeklichtemplacementen en alle bunkers met uitzondering van één bunker uit de Eerste Wereldoorlog aan de zee ten prooi gevallen. 

Zet JavaScript aan om te kaart te bekijken

Toon sllideshow